Par projektu Latvija 2030

2007. gada nogalē ekspertu grupa asoc. prof. Roberta Ķīļa vadībā un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas uzdevumā uzsāka Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas (LIAS) izstrādi.

LIAS ir dokuments, kas pēc tā apstiprināšanas Saeimā iegūs likuma spēku. Taču tā nav dokuments tā ierastajā izpratnē. Būtiskā atšķirība ir, ka tā veidošanā ir iespēja piedalīties ikvienam Latvijas iedzīvotājam. Eksperti mums nepiedāvā jau gatavu attīstības plānu, bet aicina mūs pašus to veidot ar savām idejām, domām un iecerēm.

  • Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija
    Informācija par stratēģijas izstrādi, ziņojumi, 1. redakcija, redakcijas grupa un eksperti
  • “Latvija 2030. Tava izvēle”
    Sabiedrības līdzdalības projekts “Latvija 2030. Tava izvēle”, kura ietvaros notiek diskusija ar sabiedrību
  • Nacionālais forums “Atspēriens. Latvija 2030”
    Par foruma norises gaitu, tematisko darbnīcu prezentācijas un diskusiju materiāli