Sabiedrības līdzdalības projekts “Latvija 2030. Tava izvēle”

Rīgas forumāLatvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas dzīvotspēja ir tiešā veidā atkarīga no tā, cik gatavi mēs paši būsim iesaistīties tās veidošanā un īstenošanā. Katrs no mums redz pats savu nākotnes vīziju, taču ir svarīgi tās likt kopā un veidot mūsu, Latvijas nākotnes redzējumu. Tikai tā mēs varam kļūt par apmierinātiem pilsoņiem plaukstošā valstī.

Valsts nākotnes attīstību lielā mērā nosaka nevis „lēmumi no augšas”, bet mūsu ikdienas izvēles un rīcību summa. Tādēļ svarīgi, lai katrs no mums uzņemtos atbildību un ikdienas dzīvē rīkotos, domājot kādas būs mūsu rīcības sekas nākotnē. Citādi tas paliks tikai papīrs uz valsts amatpersonu galda.

Sabiedrības līdzdalības projekts „Latvija 2030. Tava izvēle” tika izveidots, lai radītu Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas ekspertu dialogu ar sabiedrību un veicinātu debati gan ekspertu, gan sabiedrības lokā. Līdzdalības projekts un stratēģijas izstrāde ir nedalāmi saistīti procesi, kas atrodas nepārtrauktā mijiedarbībā.

Pirmais projekta posms notika 2008. gada martā, kad stratēģijas redakcijas grupa piedāvājā sabiedriskajai apspriešanai Latvijas attīstībai būtiskas stratēģiskās dilemmas. Liepājā, Cēsīs, Rīgā, Jelgavā un Daugavpilī notika sabiedriskās diskusijas, kurās piedalījās vairāk nekā 500 sabiedriski aktīvu cilvēku, NVO pārstāvji, augstskolu mācībspēki un citi. Līdztekus norisinājās tematiskie semināri, kuros nozaru eksperti meklēja risinājumus dažādiem attīstības jautājumiem.

Šajā diskusiju posmā iegūtos viedokļus un domas eksperti ņēma vērā izstrādājot 4 Latvijas attīstības scenāriju variantus. Scenāriji bija pamatā otrajam diskusiju posmam, kas aprīlī notika Kuldīgā, Rīgā, Jēkabpilī, Rēzeknē un Gulbenē. Šajās diskusijās paustie viedokļi un idejas tika iestrādāti Latvijas ilgtspējīgas stratēģijas 1. redakcijā.

2008. gada 10. oktobrī notika nacionālais forums “Atspēriens. Latvija 2030”, kur ikvienam interesentam bija iespēja iepazīties ar LIAS 1.redakciju, kopā ar ekspertiem diskutēt par to piecās dažādās tematiskajās darbnīcās un izteikt savus priekšlikumus autoru grupai. Forumā iegūtās idejas un ieteikumus redakcijas grupa izmantos, sagatavojot stratēģijas projektu

Diskusijas turpināsies, bet tikmēr aicinām jūs būt aktīviem – iepazīties un izteikt savus komentārus par stratēģijas 1. redakciju un iepazīties ar stratēģijai izstrādātajiem ziņojumiem un pētījumiem.