Atspēriens. Latvija 2030

Atklājot forumu, par Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes līdzšinējo gaitu stāstīja reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs Edgars Zalāns, profesors Roberts Ķīlis prezentēja LIAS 1. redakciju, pieredzē par Īrijas attīstības plānošanu dalījās Nails Kusens (Niall Cussen), (Īrija, Vides, kultūras mantojuma un vietējo pašvaldību ministrija), par Latvijas attīstības izaicinājumiem uztājās LU prof. Žaneta Ozoliņa, bet Andris Čeksters no biedrības „Jauniešu konsultācijas” piedāvāja Latvijas izglītības attīstības vīziju jauniešu skatījumā.

Turpinājumā sekoja informatīvā stunda, kuras laikā foruma dalībniekiem bija iespēja tikties ar stratēģijas redakcijas grupas locekļiem, ekspertiem un redaktoriem, kas atbildēja uz jautājumiem, uzklausīja viedokļus un idejas. Foruma dalībnieki tika aicināti iesniegt redakcijas grupai savus priekšlikumus un ieteikumus stratēģijas izstrādei.

Tematiskās darbnīcas

Foruma kodols bija piecas tematiskās darbnīcas, kurās pazīstami eksperti, politiķi, uzņēmēji un citi sabiedrības pārstāvji pulcējās ap apaļo galdu, lai diskutētu par stratēģijas projektā iezīmētajiem izaicinājumiem, iespējām un risinājumiem.

Darbnīcu tēmas:

  • Cilvēkkapitāls un izglītība
  • Vienādas iespējas un radoša uzņēmējdarbība
  • Telpiskā attīstība un apkārtējā vide
  • Atjaunojama un droša enerģija
  • Inovatīva pārvaldība un līdzdalība

Sabiedrības līdzdalība

Viens no stratēģijas izstrādes stūrakmeņiem ir unikāla sabiedrības līdzdalība – dokumenta tapšana aizsākās prāta vētrās, reģionālajos forumos, tematiskajās diskusijās, kurās ar savu viedokli un idejām palīdzēja gan dažādu nozaru eksperti, gan visplašāko sabiedrības slāņu pārstāvji – no mikrobiologiem līdz satiksmes plānotājiem, no skolēniem līdz pensionāriem. Forumā “Atspēriens. Latvija 2030” izteiktie priekšlikumi un viedokļi tiks ņemti vērā, papildinot un pilnveidojot Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas (LIAS) pirmo redakciju, pirms tā tiks iesniegta izskatīšanai Nacionālajā attīstības padomē.

Šāda veida publisks forums Latvijā notika pirmo reizi – un pirmo reizi ikvienam Latvijas iedzīvotājam ir iespēja ar savām idejām piedalīties valstiskas nozīmes dokumenta tapšanā. Arī turpmāk gaidīsim jūsu viedokļus, komentārus un idejas!

Forumu organizēja LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija sadarbībā ar LR Finanšu ministriju un Hipotēku banku.