Par mums, valsti un ilgtspējīgu attīstību

Posted by on Apr 26, 2015 in Attīstība, Latvija, Vide | 0 comments

Mēs skaidri varam redzēt to, pie kā ir nodevis tas, ka modernajā pasaulē tiek domāts par labuma gūšanu šodien un nekāda uzmanība netiek pievērsta tam, kādu iespaidu tas uz mums atstās ilgtermiņā. Tas ir novedis pasauli pie lielām pārmaiņām, kuras izjūt ikviens no mums. Un nav nekādu šaubu par to, ka šāda attieksme pret pasauli kurā dzīvojam vienkārši nav pieļaujama.

Sustainable development

Tāpēc arī arvien biežāk mums nākas saskarties ar vārdiem, kas liecina par vēlmi nodrošināt ilgtermiņa izaugsmi, jeb angļu sustainable development. Šeit nu pats svarīgākais ir tas, ka ikviens no mums saprot, kas tieši ar to visu tiek domāts. Jo tikai tādā veidā mēs varam sākt domāt par šādu mērķu izpildi.

FacebookTwitterGoogle+Share
Read More

Izglītības un attīstības ciešā saistība

Posted by on Apr 23, 2015 in Attīstība, Izglītība, Tehnoloģijas | 0 comments

Jādomā, ka ikvienam no jums ir skaidrs tas, ka runājot par tādām lietām kā valsts attīstības plāns, nākas pievērst ļoti rūpīgu uzmanību daudzām un dažādām lietam. Galu galā, tāpat kā mūsu dzīvēs ar valsts dzīve kopumā sastāv no daudzām un dažādām lietām. Un domājot par attīstību ir ļoti svarīgi, ka zināma uzmanība tiek pievērsta ikviena no šiem daudzajiem faktoriem.

Jo kaut kādu pilnību ir iespējams sasniegt tikai un vienīgi tad, kad mēs atsevišķi parūpējamies par nelielām lietām. Lai vai kā, pats svarīgākais ir kopējais labums un tas, kā to izjūtam mēs atsevišķi.

Read More

Kas ir ilgspējīgas attīstības plāns?

Posted by on Apr 20, 2015 in Attīstība, Latvija, Vide | 0 comments

Runājot par kaut kādu valsts attīstības plānu veidošanu man nereti nākas apkārtējiem skaidrot to, kas tad īsti tas viss ir un ko tas nozīmē ikvienam no mums. Tad nu mēģināšu saviem vārdiem jums paskaidrot, ko aptuveni tas viss nozīmē un kāpēc šādi plāni vispār tiek veidoti.

Ja mēs skatāmies uz tādu valstī kā Latvija, tad ikvienam no mums ir skaidrs tas, ka vēl salīdzinoši nesen mēs veicām darbu pie valsts sistēmas veidošanas, jo bijām atguvuši neatkarību. Un skaidrs kā diena ir tas, ka sākotnēji tika domāts par to, kā pēc iespējas ātrāk panākt jūtamu izaugsmi, kas ļautu ikvienam valsts iedzīvotājam uzsākt jaunu dzīvi. Tāpēc arī tika domāts par tādām lietām kā iestāšanās Eiropas Savienībā un tā tālāk.

Read More

Atbildīgas personas, organizācijas un kopējs darbs

Posted by on May 4, 2015 in Attīstība, Izglītība | 0 comments

Atbildīgas personas, organizācijas un kopējs darbs

Kas ir tās reālās iespējas, kuru izmantošana varētu nodrošināt dažāda mēroga uzņēmumu attīstību? Tas ir jautājums, ar kuru mums nākas saskarties patiešām bieži. Jo cilvēki, kas vēlas un ir gatavi strādāt arvien meklē jaunas izaugsmes iespējas. Kas nozīmē, ka šim jautājumam ir jāpievērš atbilstoša uzmanība, kad mēs runājam par valsts attīstību ilgtermiņā.

Galu galā, tieši veiksmīgai uzņēmējdarbībai ir izteikti liela nozīme valsts attīstībā. Un tāpēc arī ir tik ļoti svarīgi, ka valsts domā par to, ka sniegt nepieciešamo atbalstu. Te nu es vēlos teikt to, ka savu lomu arvien vairāk pierāda arī dažāda līmeņa institūcijas. Jo tieši tās spēj veidot veiksmīgu kontaktu, kas tad arī tālāk nodrošina sadarbību un izaugsmi.

Par laimi, tieši šādā virzienā arī tiek veikts arvien kvalitatīvāks darbs, kas nodrošina to, ka mēs arvien lielāku atpazīstamību iegūstam ārējos tirgos. Tādā veidā panākot to, ka tiek iegūtas reālas attīstības iespējas.

Tas ko es vēlos pateikt ir tas, ka mums arvien labāk vajadzētu apzināties to, kādu darbu mūsu visu labā veic atsevišķas institūcijas. Vēl jo vairāk, tie ir atsevišķi cilvēki, kas šeit darbojas un ikdienā dara visu iespējamo, lai arvien lielākā līmenī nodrošinātu jūtamu attīstību. Tie nav nekādi burvju vārdi, kas spēj palīdzēt attīstībai. Tas ir reālu cilvēku ikdienā veiktais darbs, kas var būt pat patiesi smags.

Šajā sakarā ir iespējams minēt vairākus lielisku piemērus, tomēr es divus centīšos apvienot vienā un ieteikšu jums apskatīt interneta vietni, kas ir apskatāma šeit. Un jau uzreiz saku, ka ar nodomu devu norādi uz atsevišķas personas profilu. Tā tas ir tāpēc, ka mēs lieliski varam saprast to, ka šīs institūcijas pamatā ir cilvēki. Tādi paši kā mēs.

Šo konkrēto personu minu tāpēc, ka tā ļauj saprast to, kāda nozīmē šādu svarīgu darbu veikšanā ir labām zināšanām un spēcīgai pieredzei. Šīs lietas ļauj darboties tā, lai beigās būtu iespējams sasniegt tikai un vienīgi izcilu rezultātu.

menedžeris

Kāpēc to visu vajadzētu zināt ikvienam no mums? Galvenokārt jau tāpēc, ka apzinoties to, kā notiek dažādu lielu darbu paveikšana, mēs sākam to visu daudz vairāk novērtēt. Un mēs saprotam, to, ka mums ir pilnība jāizmanto ikviena izdevība, kas mums tiek sniegta. Tikai tādā veidā būs iespējams panākt ilgtermiņa attīstību dažādos līmeņos, kas kopumā veidos spēcīgu pamatu visas valsts izaugsmei.

Te nu mēs ļoti skaidri redzam to, ka valsts attīstība ilgtermiņā sākas tikai un vienīgi no mūsu pašu paveiktā darba. Visa pamatā ir un paliek cilvēks. Kas nozīmē to, ka mums pašiem arvien lielāku uzmanību ir jāsāk pievērst tām lietām, ko mēs darām ikdienā. Rūpējos par kvalitāti pat vismazāko darbu paveikšanā mēs varam nodrošināt to, ka kopumā viss notiek arvien labāk.

Nu jā, ir ļoti svarīgi, ka augstākā līmenī tiek domāts par to, kā būtu iespējams sniegt kaut kādu atbalstu, kas mums ļautu darboties arvien labāk. Un nav šaubu par to, ka tas viss arī tiek darīts. Tomēr te nu vajadzētu saprast to, ka arī šeit, darbu veic cilvēki. Kā jau saprotams no piemēra ar Eduardu Reneslāci, kurš darbojoties SCC spēj panākt to, ka augstākā līmenī tiek uzklausītas idejas, kas svarīgas ir mums. Šīm lietām ir jūtama un svarīga nozīme.

Read More

Zināšanas par vīna nozari var kļūt par pamatu attīstībai

Posted by on May 3, 2015 in Izglītība, Tehnoloģijas | 0 comments

Zināšanas par vīna nozari var kļūt par pamatu attīstībai

Kad mēs runājam par Latvijas vai arī jebkuras citas valsts attīstību, mums ir jāsāk domāt par daudziem un dažādiem jautājumiem. Un to visu starpā ir vairāki tādi jautājumi, kuriem šeit, bez šaubām, ir izteikti liela nozīme. Kas nozīmē, ka mums šīm lietam ir jāpievērš tādu uzmanību, kas ļautu saprast, kā tieši varētu sasniegt to attīstību, kam ir tik liela nozīme.

Es vienmēr esmu uzskatījis, ka mums arvien vairāk ir jāsāk domāt par ražošanu, jo tieši tā ir daudzu citu jautājumu attīstības pamatā. Kas nozīmē to, ka risinot šo jautājumu, mēs nodrošinām spēcīgu pamatu arvien nopietnākai attīstībai, kuru var izjust ikviens no mums.

Turklāt ar to visu es nedomāju tikai kaut kādu lielo ražošanu. Mums arvien lielāku nozīmi ir jāsāk pievērst arī pavisam neliela apmēra ražošanai. Tam, ko mēs saucam par mājražošanu var būt noteicošā loma valsts attīstībā. Jo tas ir darbs, kuru var veikt ikviens valsts iedzīvotājs, tādā veidā ilgtermiņā nodrošinot jūtamu piedevumu visas valsts attīstībai.

Un liela nozīme ir tam, ka tas ļauj ikvienam no mums darīt tieši to, ka mums tik ļoti patīk. Proti, darboties tādā nozarē, kurā mums ir iegūtas nepieciešamās zināšanas. Ikvienam ir skaidrs tas, ka tieši tādā veidā ir iespējams panākt pašu labāko rezultātu.

Par piemēru šeit noteikti vēlos minēt vīna ražošanu. Iegūt zināšanas par kvalitatīva vīna gatavošanu nemaz nav tik viegli. Un ir svarīgi, ka cilvēki, kas to ir paveikuši un kas prot gatavot lielisku vīnu, dara visu, kas ir viņu spēkos. Proti, turpina savu darbu attīstīt arvien tālāk. Jo tikai tādā veidā ir iespējams iet uz priekšu.

vīna ražošana

Tas nozīmē, ka ir jāsāk domāt par šī darba veikšanu kā kaut ko salīdzinoši nopietni. Tas vairs nevar būt tikai un vienīgi mūsu hobijs. Tam ir jākļūst par darbu. Un valstij šādas personas vajadzētu atbalstīt.

Šeit es īpaši vēlos uzsvērt tādas lietas, kā vīna ražošanu. Jo runa vairs neiet tikai un vienīgi par ekonomikas attīstību, bet arī par valsts kultūras izaugsmi. Esmu pārliecināts, ka mēs visi saprotam, to ka vīns ir ļoti svarīga  daudzu kultūru sastāvdaļa. Un mums visiem to arvien vajadzētu mācīties novērtēt.

Tas viss tikai un vienīgi pierāda to, ka šādu ražotāju veiktais darbs zināmā mēra ietekmē ikvienu no mums. Un ir ļoti svarīgi, ka arī valsts pārvalde šīs lietas sāk saprast. Jo skaidrs kā diena ir tas, ka lielai daļai talantīgu cilvēku ir nepieciešams tikai un vienīgi neliels atbalsts. Ja to ir iespējams saņemt no valsts puses, kas garantē zināmu drošību, tad nav jāšaubās par to, ka tiks veikts patiesi lielisks darbs.

Ja mēs runājam par tādām lietām, kā augstas kvalitātes vīna ražošanu, tad jādomā, ka tieši tas mums jau tagad sniedz lielu piedevumu valsts ekonomikai. Galu galā, ar to nodarbojas salīdzinoši liels skaits mazo ražotāju. Un šeit arī vajadzētu saprast to, ka mēs nevaram tā vienkārši palielināt šādas ražošanas apjomu.

Galvenokārt tāpēc, ka šāda veida tiktu pazaudēta izcilā kvalitāte, kas pašlaik piemīt šai nozarei. Un līdz ar to jau arī tiktu zaudēta tā nozīme, ko nelieli mājražotāji uztur. Vīna ražošana šeit tiešām kalpo par lielisku piemēru un ikviens no mums varētu no tā mācīties.

Read More