Ir uzsākts darbs pie Nacionālās attīstības plāna 2014.-2020.gadam (NAP2020). Tas ir hierarhiski augstākais vidējā termiņa attīstības plānošanas dokuments Latvijā, kam jānodrošina Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam (Latvija2030) īstenošana vidējā termiņā. NAP2020 izstrāde uzticēta Pārresoru koordinācijas centram (PKC) – iestādei, kas atrodas tiešā Ministru prezidenta pakļautībā. Informācija par NAP2020 un PKC atrodama www.nap.lv.

Šajā mājaslapā atrodama informācija par Latvija2030 un Nacionālo attīstības plānu 2007. – 2013.gadam. Aktuālās diskusijas un materiālus par jauno NAP2020 skatiet www.nap.lv!